Sikkerhetsdagen 2016

Bergen | VilVite senteret | 25. mai

VilVite senteret
Thormøhlensgate 51

25. mai 2016

08:00-15:00

Gratis
No show blir fakturert 500,-

Oppfyller din virksomhet myndighetenes krav til personvern og trygghet?

Personvern handler som retten til eget privatliv, og retten til å bestemme over egne personopplysninger.

Det har lenge vært arbeidet med en personvernforordning i EU som skal gjelde likt i alle medlemslandene. Gjeldene personverndirektiv ble vedtatt for snart 20 år siden, da internett var i sin spede begynnelse og ingen tenkte tanken på cyberkriminalitet.
 
Økte krav til informasjonssikkerheten forplikter virksomheter til å investere i nødvendige sikkerhetstiltak som trygger bedriftens data ytterligere.
 
På Sikkerhetsdagen tar vi deg gjennom aspektene som er viktige for å skape et effektivt og sikkert IT-miljø, slik at din virksomhet er rustet til å oppfylle myndighetenes krav til personvern og trygghet. 

Tid

Beskrivelse

08:00-08:30

Registrering

08:30-08:45

Velkommen v/  Atea AS

08:45-09:30

Risiko i det digitale rom anno 2016
Foredraget gir et innblikk i Nasjonal sikkerhetsmyndighets vurdering av det digitale trussel- og risikobildet.
Foredragsholder: Roar Thon, Fagdirektør Sikkerhetskultur, ​Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

09:30-10:10

Sikker sky
De fleste virksomheter har behov for å migrere applikasjoner mellom utviklingsmiljøer og privat til offentlig sky.
Endringer kommer raskere enn noen gang tidligere, og dette stiller krav til en mer dynamisk IT-drift.
I tillegg må du også være sikker på at alle applikasjoner leveres på en sikker måte selv om de tilbys via hybride skyløsninger.
Med Citrix NetScaler kan bedrifter enkelt ivareta sikkerheten applikasjonene er avhengig av uansett lokasjon.
Foredragsholder: Snorre Hansen, Lead Systems Engineer Nordics, Citrix

10:10-10:25

Pause

10:25-11:05

Nettverket - en bærebjelke og sikkerhetstrussel
Nettverket er bærebjelken for kommunikasjon og samarbeid. Paradokset er at det samtidig er bedrifters største sikkerhetstrussel. 
Hele nettverket/infrastrukturen må sees på som en aktiv komponent i sikkerhetsløsningen og Cisco vil gi en oppdatering på hvordan dette kan gjøres og hvilke fordeler det gir til din virksomhet.
Foredragsholder: Christian Nordve, Cisco

11:05-11:45

Zero Day Protection
Null
 skadevare på null sekunder. Check Point demonstrerer flerlags-beskyttelse med fokus på å stoppe alle trusler og holde bedrifter flere steg foran angriperne. Blant annet demonstreres det hvordan null-dags skadevare (ZeroDay)  som f.eks. «CryptoLocker» stoppes før brukerens miljø blir infisert.
Foredragsholder: Daniel Husand, Sales Engineer Check Point

11:45-12:45

Lunsj

12:45-13:25

Bedriftens alarmsystem - synlighet i alle sikkerhetsløsninger
Verden digitaliseres – konkurransen om å være raskere, mer personlig, brukervennlig og tilgjengelig øker dramatisk. Et sterkt konkurransefortrinn er en enhetlig, robust og sikker plattform for bedriftens informasjonssystemer. Intelligente sikkerhetsløsninger fra IBM samler logger, alarmer, nettverkstrafikk og hendelser fra alle sikkerhetsprodukter i ETT sikkerhetskonsoll for å sikre at man effektivt forhindrer, oppdager og responderer på hackerangrep, ondsinnet programvare, feilbruk av administrative tilganger og manglende sikkerhetsoppdateringer.
Foredragsholder: Eirik Gulbrandsen, Security Evangelist, Arrow ECS Norway

13:25-14:05

Sikkerhet som en tjeneste
Hvordan kan din bedrift være trygg på at sikkerhetshendelser blir analysert, varslet og håndtert hele døgnet? Sikkerhet som en tjeneste ivaretar sikkerheten på tvers av sikkerhetsprodukter og/eller tjenester.
En presentasjon av sikkerhetstjenestene Security Console og Managed Security.
Foredragsholder: Idar Lund, Atea AS

14:05-14:20

Pause

14:20-15:00

IRT - din venn i ulykka
Oppsummering av dagens hovedpunkter samt en gjennomgang av hvordan Atea kan bistå kunder lokalt med tilpassede løsninger og tjenester.
Foredragsholder: Thomas Tømmernes, Salgssjef IT-sikkerhet Atea AS

Almost there..
Account is not activated.
To publish your page and remove this message you must activate your eMarketeer Basic or Pro account.

Log in to your eMarketeer account to upgrade your payplan.